Klasična muzika i solfeđo

Program Klasična muzika i solfeđo predstavlja simbiozu dva izuzetno bitna muzička termina:

  • Klasična muzika – iako su vam prve asocijacije na klasičnu muziku verovatno dela kompozitora poput Betovena, Mocarta i Baha, ona vuče korene iz mnogo dalje prošlosti, odnosno 6. veka i traje do današnjih dana. Klasična umetnička muzika vodi poreklo iz liturgijske i svetovne muzike.
  • Solfeđo (ital. solfeggio) odnosno melodijsko vežbanje – jedan od najviše eksploatisanih termina u muzici, solfeđo, zapravo predstavlja usavršavanje sluha pomoću pevanja i slušanja muzike, odnosno proces muzičkog opismenjavanja.

Na putu ka savršenom sluhu

Svi koji pohađaju program Klasična muzika i solfeđo na Muzičkom institutu, uz neizostavne note klasične muzike, razviće sluh, poboljšati muzičku memoriju i unaprediti ritam. 

Solfeđo je, kod amatera, zapravo početni korak u razumevanju muzike, ali je istovremeno i neizostavna karika u njenom ovladavanju kod onih iskusnijih. Slušanjem muzike, najčešće uz pratnju klavira, polaznici se upoznaju sa svim pojmovima vezanim za muziku. Baratanje njima i njihovo prepoznavanje će im omogućiti da se u budućnosti i sami muzički izraze kroz melodiju i harmoniju.

Iako je nezaobilazan, solfeđo među učenicima muzičkih škola ima lošu reputaciju zbog zahtevnosti i rigoroznosti, kako samog predmeta tako i profesora. Na Muzičkom institutu njegov status je potpuno drugačiji. Polaznici rado pohađaju program Klasična muzika i solfeđo.