Solo pevanje i prateći vokali

Šta jedan vokal čini moćnim? Strpljiv rad, prednost i motivacija. Bez obzira na žanr i muzičke odrednice, na Muzičkom institutu polaznici dobijaju odgovor na pitanje sa početka. Kroz faze koje odredi zajedno sa profesorima pevanja i solfeđa, prolazite čitav proces u izgradnji kvalitetnog vokala.

Kontrola glasa i postizanje punog izvođačkog potencijala

Za svakog pevača je temelj najvažniji. Osnova na kojoj počivaju vokalne sposobnosti, materijal za rad i upravo je to tačka sa koje kreću polaznici Instituta. Na samom početku, solo pevači i prateći vokali uče osnove disanja, dikcije i usavršavaju svoj sluh za pevanje.

Nakon što je temelj kvalitetno postavljen, izgradnja moćnog glasa zasniva se i na ukrasima – triler, vibrato, glisando, boje i efekti. Ovom delu programa pristupa se istovremeno teorijski i praktično, uz jasno razdvajanje muzičkih pojmova i tačnog definisanja načina na koji se oni koriste prilikom izvođenja pesme.

Polaznik na ovom programu uči i pravilan način korišćenja fraziranja u pevanju, a poseban akcenat je i na emotivnoj indukciji – procesu koji zavisi od kvaliteta učešća u pevanju, razumevanja i doživljavanja sadržaja, kao i od kvaliteta numeru koju ste izabrali.